สมุนไพรเริ่มต้นปลูกไว้ใช้เองและขายในหมู่บ้านสมุนไพร สามารถแก้โรคต่างๆได้เป็นทั้งอาหารและยา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดมาแต่โบราณ และใช้ควบคู่กับการนวดแผนไทย มี นางหนูติ๋ว กองอุดม เป็นผู้มีความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านได้ปลูกพืชสมุนไพรเองในพื้นที่ติดกับเขาปลายบัด ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ทำให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้มาก  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร : 089-8290852 , 086-7211789