ธนาคารต้นไม้ เปลี่ยนต้นไม้เป็นเม็ดเงิน ได้ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ "โครงการธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)สาขาปราสาทเมืองต่ำ" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ณ สาขาปราสาทเมืองต่ำมี นายประสิทธิ์ ลอยประโคน ประธานคณะกรรมการดำเนินการหลักการดำเนินการบนพื้นฐานความเชื่อว่าต้นไม้คือกุญแจสำคัญ เห็นได้จากกาลอดีตชาติไทยเคยมีต้นไม้และป่าไม้มากทำให้ประเทศไทย อุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง แต่พอต้นไม้ และพื้นที่ป่าไม้น้อยลง ชาติไทยเกิดวิกฤติทุกด้าน หากจะทำให้ประเทศไทย ฟื้นคืนอุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง ก็ต้องทำให้ประเทศไทยมีต้นไม้ และป่าไม้มากขึ้น

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ธรรมชาติและสัตว์ป่า

สถานที่ตั้ง : บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจาก ปราสาทเมืองต่ำประมาณ 800 เมตร

หมายเลขติดต่อสอบถาม : 086-7211789