รวมกลุ่มเพื่อสร้างฐานเรียนรู้แห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2553 มีสมาชิก 30 คน โดยมีนางสาวสำลี ศรีริทารา เป็นประธาน มีสมาชิกรวมทั้งหมด30คน ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มคนพิการให้มีความรู้และมีรายได้เสริมในครัวเรือน

สถานที่ตั้ง :   หมู่ที่ 16 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

โทร : 087-2485381 , 086-7211789

แหล่งเรียนรู้ฐานผลิตภัณฑ์จากคนพิการ
แหล่งเรียนรู้ฐานผลิตภัณฑ์จากคนพิการ