มัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 

ได้รับการอบรมและสามารถ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านโคกเมืองซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ ปราสาทเมืองต่ำ กุฏิฤาษีบ้านโคกเมือง ปราสาทเขาไปรบัด 

และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ในชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา นำนักท่องเที่ยว เที่ยวชมอย่างเป็นกันเอง 

ทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้เลย 

เพราะโรงเรียนอยู่ตรงกันข้ามกับที่ตั้ง ทางเข้าของปราสาทเมืองต่ำ

สถานที่ตั้ง : โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

โทร : 044 – 666274 – 8